Relatietherapie

Je kan je relatie beoordelen op basis van een vijftal thema’s.

  • Emotionele samenhorigheid: er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
  • Onafhankelijkheid: je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen maar aanvaardt je zoals je bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kan goed naar je partner luisteren.
  • Identiteit: je hebt een positieve en realistische evaluatie van jezelf als partner en mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
  • Conflicthantering: jij en je partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te praten en op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
  • Seksualiteit: je bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Waarom zou je kiezen voor relatietherapie?

Het is best mogelijk dat je relatie op meerdere van die thema’s laag scoort of vast komt te lopen. Erover praten is de beste manier om er iets aan te doen. Zo kan je het meer van op afstand bekijken, kan je dingen leren relativeren en een plaats geven. Zo kan je zelf, je partner en je relatie ook meer en beter groeien.

Ik werk vooral vanuit de methode Emotional Focused Therapy. Hier ligt de nadruk op de hechtingspatronen die een koppel verbinden of juist afstand scheppen.