Therapie

Therapie richt zich op

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

Psychotherapie heeft als doel het probleem draaglijker en leefbaarder te maken en indien mogelijk op te lossen.