Supervisie

Ik ben een erkend supervisor aan opleidingen binnen Educatieve Academie en Academie voor Integrale en Humane Psychotherapie.

Ik biedt supervisie aan aan hulpverleners en professionele therapeuten.

Dit is een beroepsgerichte individuele begeleiding waarbij concrete problemen uit de werksituatie geanalyseerd worden. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken.