AanZ is een praktijk voor psychotherapie en coaching

Als volwassene die ten volle in het leven staat, heb je soms nood aan reflectie en heroriëntering. Iedereen wordt ooit geconfronteerd met verlies, levensvragen, relatieknopen, jobtwijfels of terugkerende ongelukkige situaties. Soms is het rustgevend en veilig om dit samen met iemand te onderzoeken.

AanZ wil een aanzet geven om in alle rust en veiligheid te onderzoeken waar jij nood aan hebt. Jij bent aan Zet in jouw leven. Het donkere blok in het logo staat symbool voor datgene wat je beklemt in je leven. Je voelt je verdrukt. Door ruimte te maken voor jezelf, verlos je jezelf van deze ‘blok’ aan je been en stap je verder naar de Z.

De grote Z staat symbool voor de heroïsch legendarische Zorro: de onverschrokken held die opkomt voor iedereen die nood heeft aan kracht en hulp. Zorro snijdt doorheen de pijn en maakt een nieuw begin. Zorro staat symbool voor alle verhalen en legendes die ook vandaag nog een grote meerwaarde bieden aan mensen.

AanZ is een praktijk waar kwetsbaarheid en kracht de start zijn van een nieuw stukje energie in jouw leven.

Welkom bij AanZ!